“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

MI SMO ŽENSKI CENTAR UŽICE

Organizacija posvećena unapređenju položaja žena u zajednici sa posebnim osvrtom na ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih grupa i pružanje podrške ženama u situaciji nasilja. Naš rad se zasniva na principima solidarnosti, uvažavanju različitosti i rodne ravnopravnosti.
ŽENSKI CENTAR UŽICE osnovan je 4. avgusta 1998. godine kao rezultat inicijative 15 žena čiji je cilj bio da se u lokalnoj sredini progovori o realnom položaju žena, da se žene aktiviraju u ostvarivanju svojih prava i ekonomski osnaže.
U skladu sa potrebama žena, društvenim prilikama i mogućnostima, 2000. godine osnovani su zdravstveni, obrazovni i ekonomski program. Svaki od programa je doprineo prepoznatljivosti i razvoju organizacije.

Od 2012. godine sastavni deo rada postaje i borba protiv nasilja, što je rezultiralo uspostavljanjem SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja u avgustu 2015. godine. 

Svoje ciljeve ostvarujemo kroz:

A. Edukaciju i povezivanje žena u ostvarivanju njihovih prava

B. Iniciranje i pružanje podrške za razvoj preduzetničkih inicijatija u sferi agrobiznisa i očuvanja životne sredine

C. Pružanjem usluge SOS telefona i psihosocijalne podrške za žene sa iskustvom nasilja

D. Saradnju sa institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama koji se bave temom rodne ravnopravnosti i drugim temama važnim za unapređenje položaja žena

usluge koje pružamo zajednici

SOS TELEFON
za žrtve partnerskog i porodičnog nasilja

RECIKLAŽA TEKSTILA

najnovije vesti:

naši donatori:

postani i ti donator

učini nešto lepo za svoju zajednicu.

pogledajte film o ženskom centru užice: