“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

fondacija sonje drljević

Sonja Drljević (1942, Žirci kod Kolašina u Crnoj Gori – 2017, Beograd, Republika Srbija) bila je anarhokomunistkinja, feministkinja i aktivistkinja antiratnog pokreta. Učestvovala je u gotovo svim incijativama za odbranu i unapređenje ženskih i radničkih prava, od studentskih protesta 1968. do smrti.

Više o Sonjinom životu i delu možete pročitati ovde.

Nakon Sonjine smrti rodila se ideja o fondaciji koja će nositi njeno ime. Fondacija je zamišljena kao skup upotrebljivog i prijemčivog znanja za buduće naraštaje aktivistkinja iz oblasti u kojima je Sonja delovala (grassroots aktivizam, ženske studije, anarhosindikalizam, zadrugarstvo, radna prava žena, ekofeminizam i dr.). Ti sadržaji će biti postavljeni u vidu internet prezentacija. Rad na uspostavljanju Fondacije biće zajednički trud njenih drugarica i saborkinja i nadamo se da će u narednom periodu ona biti i zvanično uspostavljena.