“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

reciklaža tekstila

Retex je inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila, osmišljen 2010. godine kao program Ženskog centra Užice.

Predstavlja rezultat prepoznatih potreba zapošljavanja žena iz ranjivih grupa i potreba lokalne zajednice za poboljšanjem kvaliteta sistema primarne selekcije otpada.

Utemeljen je na saznanju da se tekstil ne koristi kao sirovina za reciklažu iako učestvuje sa 4-6% u ukupnom komunalnom otpadu.
Cilj Retex-a je ekonomska valorizacija otpadnog tekstila i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Kreiran je na principima održivog razvoja i predstavlja sinergiju društvenih socijalnih i ekoloških ciljeva, koncipiran u tri celine:
1. Servis za prikupljanje i doniranje i tekstila čije usluge koristi oko 280 socijalno ugroženih porodica i do sada je donirano više od 21000 komada tekstila i sortirano 60 tona tekstila za reciklažu.

Doniranje se vrši svakog četvrtka i petka od 10 do 14h. (neophodna je lična karta)
2. Radionica za proizvodnju proizvoda iz asortimana tekstilne galanterije je opremljena sa 5 šivaćih mašina, industrijskom mašinom za pranje i sušenje i sa indistrijskom peglom, kao i sa tri specijalizovana kontejnera za prikupljanje tekstila. Obučeno je 20 žena za rad u radionici, urađena je studija o potrebama za proizvodima od recikliranog tekstila na području Srbije i Crne Gore (IPSOS).

Proizvodimo korporativne poklone i suvenire od recikliranog tekstila (cegeri, torbe, nesesri, dečije igračke, jastučići) za institucije, kompanije i pojedince. Proizvode možete naručiti na našoj instagram stranici.

Kupovinom naših proizvoda:
• Štitite prirodu
• Pomažete zapošljavanje žena iz teško zapošljivih grupa
• Podržavate rad socijalnog preduzeća
3. Razvojni deo Retex-a – Radionica za proizvodnju recikliranog tekstilnog vlakna koje se koristi kao ulazna sirovina za industriju netkanog tekstila za proizvodnju različitih, zvučnih, toplotnih i podnih izolacija.

Poseban značaj treće faze je u sledećem:

– proizvođači netkanog tekstila snabdevaju se recikliranim vlaknom iz uvoza;
– na području regiona ne postoje proizvođači recikliranog tekstilnog vlakna;
– prema svetskim pokazateljima netkani – tehnički tekstil ima najveću ekspanziju razvoja u industriji tekstila prati razvoj tehnoloških dostignuća i pruža razvoj široke palete eko proizvoda.

gde se nalazimo:

Staru garderobu, obuću, posteljinu, torbe i slično možete donirati svakog dana tako što ćete ubaciti u jedan od naših kontejnera za polovnu garderobu koji se nalaze na našoj adresi Heroja Luna 2, iznad perona autobuske stanice, odnosno ispred stare zgrade JKP „Vodovod“.

Ukoliko imate veću količinu starog tekstila, kontaktirajte nas na broj +381 31 512005.

pogledajte befem-ov film o reciklaži tekstila: