“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

Publikacije

Usluge podrške za žene žrtve nasilja u porodici,
2018. godina

10 godina zalaganja za ekonomsko osnaživanje žena,
2012. godina