Publikacije

Usluge podrške za žene žrtve nasilja u porodici,
2018. godina

10 godina zalaganja za ekonomsko osnaživanje žena,
2012. godina