“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

tekući projekti

Zajedno u borbi za prava žena (2021. - 2024)

DONATOR: OAK Trag fondacija
Cilj projekta je nastavak razvijanja usluga i drugih mera podrške za žene iz ranjivih grupa i jačanje Mreže jugozapadne Srbije za delovanje na području Jugozapadne Srbije (Zltiborski, Raški i Moravički okrug) u oblastima borbe protiv nasilja nad ženama i osnaživanje žena iz ranjivih grupa.

Sigurnost za žene i decu žrtve porodičnog nasilja (2021.-2022.)

DONATOR: UNDP
Cilj projekta je poboljšanje zaštite i podrške ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja u lokalnoj samoupravi Bajina Bašta kroz koordinisan rad sa učiniocima nasilja i njihovim žrtvama. Posebni ciljevi projekta su: Promena nasilnih obrazaca ponašanja kod počinilaca nasilja; Podrška žrtvama u procesu izlaska iz nasilja; Procena rizika i upravljanje rizikom od ponavljanja nasilja; Unapređenje koordinisanog intersektorskog odgovora na nasilje nad ženama u Bajinoj Bašti.

Sigurnije okruženje za žene sa sela u Jugozapadnoj Srbiji (2021-2022.)

DONATOR: UNWOMEN
Cilj projekta je podizanje svesti i poverenja seoskih žena o merama i akterima odgovornim za zaštitu od nasilja I rodno-zasnovane diskriminacije u Jugozapadnoj Srbiji.

realizovani projekti

Prikupljanje i reciklaža tekstila (2021.)

Program Javnih radova NSZ
Cilj projekta je zbrinjavanje otpadnog tekstila na teritoriji Grada Užica i zapošljavanje žena sa invaliditeom.

Dostupne 24 časa ženama žrtvama nasilja (2021.)

DONATOR: UNDP
Cilj projekta je poboljšanje zaštite I podrške ženama sa iskustvom porodičnog, partnerskog I seksualnog nasilja kroz konstantno dostupnu podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja 24/7, podršku prilagođenu okolnostima koje je izazvala pandemija, I kroz povećanu informisanost o fenomenu, oblicima I posledicama rodno zasnovanog nasilja.

Poboljšanje primene zakonskog okvira za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja nad ženama u tri okruga u Jugozapadnoj Srbiji (2021.)

DONATOR: OSCE
Cilj projekta je bolja zaštita žrtava nasilja u porodici poboljšanjem primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Zakona o socijalnoj zaštiti i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na području jugozapadne Srbije.

Rekonstrukcija ženski fond - Generalna podrška (2021.)

Cilj podrške je nastavak započetih aktivnosti u oblasti zaštite žena od nasilja, dekonstruisanja partijarhalnih obrazaca vaspitanja I ponašanja, povezivanja žena I izgradnju ženskog pokreta.

Udružene i jače u borbi za prava žena (2019 - 2020.)

DONATOR: OAK Trag Fondacija
Cilj projekta je razvijanje usluga i drugih mera podške za žene iz ranjivih grupa i jačanje mreže jugozapadne Srbije za delovanje na području dva okruga (Zlatiborski i Raški)

Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji (2020.)

DONATOR: UN WOMEN
Cilj projekta je promovisanje novih vidova podrške ŽCU i pružanje psiho-socijalne i pravne podrške ženama 24/7 tokom vanrednog stanja.

Regionalni SOS telefon kao korak ka boljoj zaštiti žena koje su doživele nasilje (2019.)

DONATOR: Kvinna till Kvinna
Cilj projekta je bolja podrška ženama sa iskustvom nasilja kroz regionalizaciju usluge SOS telefona u Zlatiborskom okrugu I kroz kampanju za izgradnju Sigurne kuće.

JOBS – Poslovi, ideje, podrška (2019.)

Partnerska organizacija Centru za socijalnu politiku Beograd, finansiran od strane DEU
Cilj projekta je doprinos povećanju zapošljavanju žena iz ranjivih grupa sprovođenjem mera Programa zapošljavanja I socijalnih reformi (ESRP) za žene.

Seoske žene Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga su snaga zajednice (2018.-2019.)

DONATOR: UN WOMEN
Cilj projekta je podrška seoskim ženama jugozapadne Srbije za razvoj preduzetničkih inicijativa u oblasti agrobiznisa u cilju poboljšanja društveno- ekonomskog položaja žena na selu, kao preduslov za ruralni razvoj ovog regiona.

Prikupljanjem I reciklažom tekstila do zdravije životne sredine (2018. - 2019.)

DONATOR: C&A
Podrška za razvoj programa prikupljanje I reciklaža tekstila.

Manje tekstilnog otpada čistija životna sredina (2018-2020.)

Program Javnih radova NSZ
Cilj projekta je zbrinjavanje otpadnog tekstila na teritoriji Grada Užica i zapošljavanje žena sa invaliditeom.

Zajedno do bolje podrške ženama (2018.)

DONATOR: OAK Trag fondacija
Cilj projekta je podizanje kapaciteta organizacije i ženskih mreža u cilju bolje podške za žene iz ranjivih grupa.

Prikupljanjem i Reciklažom tekstila do održivih rešenja (2014.- 2015.)

IPA program prekogranične saradnje SRB/CG finansiran od strane DEU
Cilj projekta je stvaranje uslova za veće zapošljavanje žena iz ranjivih grupa razvijanjem primarne selekcije i reciklaže otpadnog tekstila.

Veće učešće žena razvijenija zajednica (2013.)

DONATOR: UN WOMEN
Cilj projekta je jačanje kapaciteta seoskih žena I seoskih udruženja žena na teritoriji Grada Užica da se zalažu za ostvarivanje svojih prava , uključivanjem u lokalne mehanizme odlučivanja (Mesne Zajednice)

Monitorka (2011.-2012.)

DONATOR: UNWOMEN
Cilj projekta je izgradnja kapaciteta, praćenje i analiza rodno odgovornih politika i poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena u gradu Užicu i Zlatiborskom okrugu sa posebnim fokusom na zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje.

Rodna anliza budžetske stavke subvencije u poljoprivredi u budžetu grada Užica u budžetskoj 2009. godini - Za smanjenje siromaštva: Civilno društvo i odgovorna vlada (2010.)

U saradnji sa AŽC-om, uz podršku EU
Cilj projekta je izrada analize budžeta grada Užica za 2009. godinu, kao i rodne analize budžetskih stavki kao što su subvencije u poljoprivredi.

Osnaživanje nezaposlenih žena i muškaraca (2009.)

DONATOR: YWCA iz Vankuvera
Cilj projekta je povećanje konkurentnost nezaposlenih žena i muškaraca na tržištu rada putem osnaživanja i osvešćivanja o njihovim ličnim kapacitetima.

Ženski pokret- Ženska mreža (2007. -2011.)

U partnerstvu sa ŽEKO, uz podršku KVINNA TIL KVINNA
Cilj projekta je pružanje podrške ženama sa sela da se samoorganizju kroz formiranje udruženja i aktiva u seoskim mesnim zajednicama (MZ), u opštinama Vlasotince, Bečej, Čajetina, Prijepolje i Užice.

Žene ženama do zaposlenja (2002.)

DONATOR: USAID
Cilj projekta je zapošljavanje nezaposlenih žena ekonomske struke.

Znanje je moć (2000.)

Cilj projekta je sticanje dodatnih znanja i veština, dokvalifikacija 40 nezaposlenih žena sa tržišta rada radi lakšeg zapošljavanja.