“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

ekonomsko osnaživanje žena

Ekonomski program Ženskog centra Užice, uspostavljen je 2000. godine sa ciljem da se ženama pomogne u teškom tranzicionom periodu da dođu do novih poslova.

Inicijativa za njegovo uspostavljanje nastala je na sastanku Asocijacije ženskih inicijativa (AŽIN), 8. marta 2000. u Beogradu.

U okviru sastanka je od strane ženskih organizacija usvojena strategija aktivnog učešća u pružanju podrške ženama da se ekonomski osnaže, steknu nove poslovne veštine i dođu do sredstava za započinjanje samostalnih poslova.
U narednih osam godina organizovane su različite obuke za nezaposlene žene i pružena im je podrška u samostalnom pokretanju biznisa i osnivanju zadruga.

Najznačajnija postignuća iz ovog perioda su: od 100 žena koje su prošle program obuke za knjigodstvo 38% se zaposlilo u roku od dva meseca nakon obuke, osnovano je 13 ženskih zadruga, 1 preduzeće i 15 samostalnih radnji i agencija.

Period od 2009. godine ekonomski program obeležio je zapošljavanje žena iz teško zapošljivih grupa i stvaranje jedinstvenog modela malih ekonomskih inicijativa koje su vodile žene.

Najpoznatija inicijativa koja je nastala na takav način je RETEX – reciklaža tekstila koji i danas postoji u okviru Ženskog centra Užice i trenutno zapošljava žene iz ranjivih grupa.

Žene sa sela, kao posebna grupa žena koje su obuhvaćene ovim programom, su podržavane na više načina: prolazile su obuke nakon kojih su imale priliku da konkurišu za opremu, udruživale se u zadruge i udruženja, bile predlagane za nagrade, odlazile u studijske posete.

U njihove biznise je kroz donacije investirano preko 70.000e i registrovano je 12 udruženja seoskih žena na području jugozapadne Srbije.
Naš najznačajniji partner u okviru ovog programa, pored donatora koji su na različite načine učestvovali u finansiranju, je Nacionalna služba za zapošljavanje.