“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

Počela implementacija novog projekta „Zajedno – za žene”

Sa ciljem pružanja integrisane podrške ženama koje pripadaju osetljivim društvenim grupama, počela je implementacija projekta „Zajedno – za žene”, koji sprovodi udruženje Ženski centar Užice, u saradnji sa dugogodišnjim partnerima iz lokalne zajednice.

Kroz jačanje infrastrukturnih kapaciteta udruženja i različite aktivnosti projekat ima za cilj da doprinese povećanju socijalne i ekonomske inkluzije žena iz višestruko ranjivih grupa, uključujući žene žrtve rodno zasnovanog nasilja, žene sa invaliditetom, samohrane majke i dugoročno nezaposlene žene starije od 45 godine pružanjem integrisane podrške.

Osnovni cilj projekta je obezbeđivanje infrastrukturnih kapaciteta za pružanje usluga koje udruženje sprovodi i razvija već 25 godina ali i uspostavljanje novih vidova podrške za žene.

Kroz projekat će korisnicama, ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja, biti pružena kontinuirana i sveobuhvatna podrška, kao i socio-ekonomska podrška za žene iz višestruko ranjivih grupa i socijalno osetljive porodice, po modelu socijalnog preduzetništva.

Projekat se sprovodi u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnoj stanovanju i aktivnoj inkluziji“, koji finansira Evropska unija, a implementira UNOPS.

#ЕУзаТЕБЕ