“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

Donacije

Ukoliko želite da pomognete ženama iz ranjivih grupa novac možete uplatiti na račun našeg humanitarnog fonda.
Primer uplatnice za pravna lica
Primer uplatnice za fizička lica