Donacije

Ukoliko želite da pomognete ženama iz ranjivih grupa novac možete uplatiti na račun našeg humanitarnog fonda.
Primer uplatnice za pravna lica
Primer uplatnice za fizička lica