“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

Uličnom akcijom obeležen Dan sećanja na ubijene žene žtve nasilja

Uličnom akcijom obeležile smo 18. maj Dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Ovaj datum je opomena i prilika da ukažemo na veliki problem vezan za nasilje nad ženama i na činjenicu da svaka druga žena u Srbiji doživljava neki oblik nasilja.
Od 2010. godine do danas od strane člana porodice ili partnera ubijeno je najmanje 363 žene u porodično-partnerskom kontekstu. Svaka treća ubijena žena se ranije obraćala nadležnim institucijama za pomoć. Istraživanje „Kad istitucije zakažu ostaje tišina“, koje je uradila Vedrana Lacmanović iz Autonomnog ženskog centra, potvrđuje taj podatak i pokazuje da su žrtve u proseku imale 6 kontakata sa institucijama, kao i da je od prvog obraćanja institucijama do ubistva proteklo skoro tri godine.
Evidencija ovakvih slučajeva se još uvek ne vodi službeno od strane države već do podataka dolazimo analizom novinskih izveštaja. U prošloj godini ubijeno je najmanje 20 žena,  a od početka ove godine najmanje 8, dok je jedna u kritičnom stanju.

Podaci govore da je neophodno da institucionalni sistem i društvo u Srbiji neodložno ostvare u praksi reči „Ni jedna žena manje“. To dugujemo ženama koje smo izgubili i njihovim prodicama, kao i budućim generacijama žena. NIJEDNA ŽENA MANJE!

2

Ostavite odgovor