“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

Šta je MEDENI MESEC u ciklusu zlostavljanja

“Imao je jako težak dan na poslu, bio je besan, samo me je jednom ošamario, ali nije on to hteo, kupio mi je poklon jer mu je bilo žao”. Ono što stručna literatura objašnjava, a iskustvo u radu potvrđuje jeste teza da postoji jasan ciklus nasilja i pravilnost u njegovom ispoljavanju. U ovom ciklusu postoje tri faze.

Prva je ona u kojoj dolazi do podizanja tenzije. U nasilniku se akumulira bes, a žrtva oseća tenziju u vazduhu i da mora paziti na svaki svoj korak jer on može dovesti do izliva besa nasilnika.

U narednoj fazi akumuliran bes eksplodira i muškarac počinje da maltretira ženu. Bes ne mora nužno biti usmeren na udarce i telesno povređivanje žene. Nasilnik može bacati stvari na ženu, uništavati njene lične stvari, vikati bez prestanka na nju. Nasilje može da uključi i silovanje ili seksualno maltretiranje. Konačno, muškarac iskali svoj bes i stane.

Poslednja faza koju je najteže prepoznati i uvrstiti u ciklus zlostavljanja jeste faza MEDENOG MESECA ili ponovnog uspostavljanja veze. Tada se nasilnik izvinjava, govori da se ne bi ponašao tako da ga ona nije izazvala ili da nije bio tog dana nervozan zbog nekih drugih životnih okolnosti. Prirediće ženi gestove izvinjenja, kupovati poklone, zaklinjati se da se neće ponoviti, pokušati da joj udovolji, ali nikada neće preuzeti krivicu na sebe. Sve je mirno neko vreme, a onda opet počinje faza podizanja tenzije. Kako vreme odmiče faze medenog meseca biće sve kraće dok potpuno ne izčezne. Muškarac zna da će žena ostati, tako da nema više potrebu da manipuliše sa njom.

Upravo je faza medenog meseca jedan od vodećih razloga za ženu da ostane u nasilju i nada se da se nasilje više neće ponoviti.

Organizacije civilnog društva podržavaju žene da vrate samopouzdanje koje im je razoreno, da ih podstaknemo da pruže sebi šansu da se oslobode straha, sramote i krivice. Predrasude na kojima počiva patrijarhalni sistem zapravo omogućavaju da se nasilje opravda i daje nasilnicima lažno pokriće za nasilje. Sve ono što je vekovima ženu postavljalo u inferioran položaj u odnosu na muškarca, danas postaje javna stvar, jer nasilje nije privatna stvar i tiče se svih nas.

Da li se prepoznaješ u ovom ciklusu nasilja?

Ostavite odgovor