“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

Održan trening o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji

U Vrnjačkoj Banji, 27.,28. i 29. avgusta održan je trening o rodno zasnovanom nasilju i rodnoj diskriminaciji namenjen ženama na selu u jugozapadnoj Srbiji.

Naše iskustvo u radu sa ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja ukazuje da su žene u ruralnim područjima u težem položaju od žena iz gradova u situacijama nasilja. Teži položaj ovih žena posledica je izraženijih patrijarhalnih stereotipa i stavova, manje ekonomske nezavisnosti i manjeg pristupa institucijama i uslugama NVO. O tome su svedočile i same žene iz seoskih sredina koje učestvuju u ovom našem projektu “Sigurnije okruženje za žene sa sela iz jugozapadnoj Srbiji”, koji se odvija uz podršku UN Women i Ambasade Norveške u Srbiji.

U treningu je učestvovalo dvadeset žena koje su želele da steknu znanja na temu rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, kako bi ih kasnije delile sa drugim ženama u svojim seoskim sredina i mogle da daju prave informacije ženama žrtvama porodičnog nasilja.

Obrađene teme bile su: prepoznavanje i vrste nasilja, ciklus nasilja, predrasude o nasilju, nadležnosti institucija u sveri zaštite od nasilja, kako pomoći žrtvi porodičnog nasilja itd.

Učesnice treninga su pokazale veliki napredak u razumevanju fenomena rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, ali i zadovoljstvo zbog učešća u treningu gde su mogle budu aktivne i u sigurnoj atmosferi iznesu svoja mišljenja i lična iskustva.

Ostavite odgovor