“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

Početak novog projekta “Seoske žene Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga zajedno za svoja prava”

Da li su strateška dokumenta rodno osetiljva, koliko mere podrške prate stvarne potrebe seoskih žena, kakva je saradnja mehanizama za rodnu ravnopravnost sa udruženjima žena, su samo neke od tema kojima ćemo se baviti narednih 11 meseci u okviru projeta “Seoske žene Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga zajedno za svoja prava”

Zajedno sa nama na ovim temema radiće i naše partnerske organizacije Forum žena iz Prijepolja, Zemljoradnička zadruga  “Pro femine Zdravčica”  i  Savet za rodnu ravnopravnost Čajetina.

 Cilj nam je da seoska udruženja žena i neformalne grupe žena sa područja Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga uzmu aktivno učešće u kreiranju i realizaciji rodno osetljivih politka u svojim zajednicama.

Planirani rezultati projekta su ojačati kapaciteti seoskih udruženja žena za praćenje implementaciju i zagovaranje rodno osetljivih programa i mera na lokalnom nivou i povećan nivo saradnje između seoskih udruženja žena, mehanizama za rodnu ravnopravnost i odbornica u cilju kreiranja adekvatnih mera i  programa podrške na lokalnom nivou. Projektom će biti obuhvaćeno 8 loklanih samouprava sa područja jugozapadne Srbije ( Prijepolje, Priboj, Čajetina, Užice, Arilje, Kosjerić,  Vrnjačaka Banja i Lučani), uključujući seoska udruženja žena i mehanizme za rodnu ravnopravnost sa tog  područja.

„Ovaj projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II”, koji finansira Evropska unija.“

Ostavite odgovor