“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

Nagrada Radmili Gujaničić za doprinos unapređenju prava žena!

Nagradu za doprinos unapređenju prava žrtava  dodeljuje se Radmili Gujaničić, koja je dugogodišnja članica Viktimološkog društva Srbije i osnivačica prve feminističke grupe u Zapadnoj Srbiji – Ženski centar Užice, u okviru koga se dugi niz godina bavi ekonomskim osnaživanjem žena uopšte i posebno žena sa sela, kao i zaštitom žena žrtava nasilja u porodici.
Konferencija VDS predstavlja doprinos kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. U fokusu ovogodišnje kampanje je 20 godina od uvođenja krivičnog dela nasilje u porodici u zakonodavstvo Srbije, čime je postavljen važan pravni osnov za obezbeđivanje zaštite žrtava nasilja u porodici.
Viktimološko društvo Srbije-VDS osnovano je 12. novembra 1997. godine od strane grupe istraživača, aktivista i praktičara, kao udruženje građana posvećeno radu usmerenom na unapređenje prava i zaštite žrtava kriminaliteta, rata i kršenja ljudskih prava, bez obzira na njihov pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja ili druge karakteristike, i na razvijanje viktimologije kao akademske discipline. Od osnivanja, VDS se zalaže za stvaranje zakonodavnog i institucionalnog okvira, kao i konkretnih mehanizama koji će omogućiti svim žrtvama kriminaliteta da na jednak način i u skladu sa svojim potrebama ostvare prava i dobiju adekvatnu podršku i zaštitu.

Ostavite odgovor