“Ako na nečemu dugo i uporno radiš to će se na kraju i desiti” – Sonja Drljević

Kako voditi razgovor sa detetom o telesnim granicama?

Najveći broj roditelja od ranog uzrasta uči dete spoljašnjim granicama, prihvatljivim pravilima ponašanja ali da li dovoljno pažnje posvećujemo upoznavanju granica našeg tela?

Razgovor o ovoj temu u mnogo čemu može biti izazovan za roditelje. Prvenstveno je važno imati prave informacije i na ispravan način pristupiti temi, naročito u skladu sa uzrastom i zrelošću deteta. Kroz otvorene razgovore, edukaciju i pružanje podrške, deca će naučiti da cene svoje telo, postavljaju granice i prepoznaju neželjene situacije. Ovo je važan deo njihovog odrastanja i razvoja samopouzdanja i samopoštovanja.

Kako bi vam pomogli u vodjenju razgovora sa detetom na ovu temu, u nastavku ćemo ponuditi osnovna pravila telesne autonomije, koji vam mogu poslužiti kao baza za vodjenje ovakvih razgovora.

5 OSNOVNIH PORUKA KOJE RODITELJI MOGU KORISTITI TOKOM RAZGOVORA

-Tvoje telo je TVOJE telo i niko drugi nema pravo da ga dodiruje, posebno tvoje privatne delove (možete detetu reći da su to oni delovi tela koje pokriva kupaći kostim)
-Ako te neko dodirne na neprikladan način, moraš reći odrasloj osobi u koji imaš poverenja
-Da li uočavaš razliku izmedju bezbednog i nebezbednog dodira
-Pokušaj da verbalizuješ šta za tebe znače reči ‘poštovanje’ i ‘saglasnost’
-Upoznaj se sa koracima koje možeš preduzeti ako se osećaš uznemireno ili nesigurno

Značajno je naglasiti da je ovakve razgovore potrebno voditi od najranije uzrasne dobi deteta, kada kao osnovni korak možemo učiti decu koji su I kako se nazivaju njihovi intimni delovi tela I zbog čega nije u redu da bilo ko dodiruje njegove/njene intimne delove.

PRAVILO NE, BEŽI, REĆI

Kako biste na što adekvatniji način detetu ranog uzrasta objasnili šta treba da radi ukoliko prepozna da se radi o neželjenom dodirivanju možete koristite ovu pravilo. Možete takodje detetu ponuditi I simulaciju, gde vi I on/ona u sigurnom okruženju glumite/simulirate ispravnu reakcija na neželjeno dodirivanje.

U jednoj od slikovnica koje su razvijene za roditelje I vaspitače, a specifično su namenjena učenju telesnih granica, stoji sledeći citat “Naša deca nisu bezbedna kada su sa nama, nego onda kada ih naučimo da se zauzmu za sebe I veruju svom unutrašnjem glasu. Sada I uvek.”– Potraga za moćnom značkom Gaćoslav.